ios-telephone
PlusPart er din GAIS kulturmåling samarbejdspartner i Nordjylland. Vi facilitere processen. Ring til os og hør mere

Mål din kultur og sikre dig rette udvikling, momentum og passion

GAIS måler god arbejdslyst på 7 faktorer

 • Mening
 • Mestring
 • Resultater
 • Ledelse
 • Medbestemmelse
 • Kollegaer
 • Ledelse

 

PlusPart som din samarbejdspartner af GAIS målingen. Læs mere her.

 

PlusPart er din GAIS kulturmåling samarbejdspartner i Nordjylland. Vi facilitere jeres proces med fokus på arbejdslyst.

Udbyttet for din virksomhed ved at anvende Gais måling

 • Værktøj der forpligter og ansvarliggør medarbejderne for udviklingen i samspil med ledelsen
 • Måler resultatet af jeres strategiske tiltag ift. hvordan det påvirker arbejdslysten
 • Indblik i strategiske fokusområder, der sikrer den største passion, bedste balance og øger resultaterne
 • Gratis værktøj, I betaler kun for faciliteringen

Udbyttet for den enkelte ved at anvende Gais måling

 • Måling med konkrete anvisninger/hjælpeværktøjer for den enkelte og ledelsen
 • Øget opmærksomhed på eget ansvar for bedre udvikling
 • Stærkere teamfølelse
 • Øget arbejdsglæde og bedre lykkefølelse
 • Større overskud
PlusPart facilitere jeres GAIS kulturmåling. Den måler på syv faktorer for arbejdslyst. Vi er GAIS kulturmåling samarbejdspartner. Din samarbejdspartner i Nordjylland
GAIS kulturmåling af arbejdslyst kan sikre jer passion, momentum og udvikling. PlusPart facilitere processen ud fra jeres GAIS-score og hjælper jer med at få arbejdslyst.

Uddybende om GAIS målingen

GAIS er et datadrevet værktøj, der måler arbejdslyst hos virksomheder, i teams og hos individer.

GAIS bygger direkte på flere års forskning i God Arbejdslyst Indeks og videre udvikles løbende

GAIS gør arbejdslysten konkret, håndgribelig og forståelig.

Baseret på data, guides GIAS brugerne i deres kultur og trivselsarbejde med skræddersyede værktøjer og viden.

I GAIS er det ikke kun lederen, der får en rapport. Medarbejderen får egen rapport med egne svar.

PlusPart hjælper både lederen, medarbejderne og virksomheden videre gennem en faciliteret proces, hvor resultatet af målingen gennemarbejdes og hvor klare handlingsplaner aftales, ligesom opfølgningsdelen aftales og gennemføres, således der sikres en udvikling i arbejdslysten.

Læs mere om GAIS måling af din arbejdslyst her.

Mere om de 7 faktorer

Medbestemmelse

Medbestemmelse handler om at opleve sig inddraget og at have indflydelse på eget arbejde. Oplever man, at der er frihed og mulighed for selv at påvirke og strukturere sit arbejde

 

Mening

Mening handler om oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget meningsfuldt. Om opgaver giver mening i sig selv, om man bidrager til noget større og oplever man føler sig godt tilpas i sin rolle. Indre drivkraft

 

Mestring

Mestring handler om følelsen af at kunne beherske de situationer, man stilles overfor. Om at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine daglige arbejdsopgaver og udvikler sig. Både fagligt og socialt

 

Resultater

Resultater handler om at opleve, at man gør fremskridt og skaber konkrete resultater af sit arbejde. Om der er klare mål for ens arbejde, og om det er tydeligt, hvornår man har opnået mål og delmål.

 

Ledelse

Faktoren ledelse viser forskellige aspekter af oplevelsen af den nærmeste leder. Oplever man, at lederen er dygtig leder, er der tillid og en god relation, og hvad er lederens sociale og faglige kompetencer.

 • Inddragelse og frihed
 • Opmærksomhed og feedback
 • Mening og retning
 • Rollemodel

 

Kolleger

Kollegafaktoren handler om, hvordan det går med kollegaskabet. Om man oplever tillid til sine kolleger og har et godt samspil både fagligt og socialt.

 

Balance

Balance handler om ligevægt. Det gælder både inden for arbejdet, hvor der skal være balance mellem opgaver og tid, og det gælder balancen mellem arbejdsliv og privatliv.