Strategiproces med høj energi, stort udbytte og klarhed

Hvad er strategiudvikling?

Strategi er vejen til virksomhedens mål. Strategiudvikling er en proces, hvor virksomhedens overordnede formål og mål konkretiseres til strategier og handlingsplaner, der kan indarbejdes i den daglige drift. 

Fordele ved en strategiproces?

Først og fremmest dedikeres der tid til strategisk ledelse. Mange ledere har i dag travlt i den daglige drift. 
En strategiproces er med til at ledelse / bestyrelse flyver op i helikopteren og får kigget på
 • virksomhedens formål og ambition, herunder virksomhedens vision, mission og værdier
 • styrker og udfordringer gennem en SWOT analyse
 • marked, kundesegmenter, prissætning
 • leverandører
 • salgskanaler
 • ressourcer
 • netværk 
Med en god strategiproces sikres fornyet blik på forretningen. Der fremtidssikres bedst muligt, og der skabes fælles retning for alle i organisationen

 

PlusPart hjælper med

Vi ønsker, I får en effektiv og udbytterig strategiproces og hjælper med
 • Facilitering af strategiprocessen, herunder forberedelsen og efterbehandlingen
 • Udarbejdelse af strategisk overblik 
 • Input til eksekveringen, herunder at sikre alle forstår, accepterer og handler efter strategien
 • Sparring til kulturrejsen, samt vigtige forhold for høj motivation, og at de rette kompetencer opnås hos alle

Udbytterne ved brug af PlusPart som faciliatorer 

Vi stiller spørgsmål og er nysgerrige. Det gør, I bedre kommer ud af vanetænkningen, og sikrer I får en mere kreativ proces.
Du får som leder mulighed for at koncentrere dig fuldt ud om at deltage i brainstormningen, frem for at styre slagets gang gennem en faciliteringsrolle.
I får input og sparring omkring vores erfaringer ved succesfulde eksekveringer og mindre succesfulde eksekveringer. Det styrker jeres rejse og eksekvering.
I får værktøjer til brug i processen, og vi skaber et enkelt overblik, som forstås af alle i organisationen.

”Med PlusPart ved sin side igennem årene har Decoflame ApS været i sikre, professionelle og kyndige hænder fra start til slut. PlusPart er udover at være en fantastisk samarbejdspartner også en professionel rådgiver, som har bidraget med sparring og rådgivning ifm. store som små opgaver på firmaets vækstrejse. Intet er overladt til tilfældighederne og alt er gennemarbejdet, hvilket har resulteret i store interne og eksterne succeser. Opgaverne har været mange og varierende såvel indenfor salgsudvikling, lederudvikling, strategiarbejder, on-boarding, coaching som sparring m.m.

Udover PlusParts professionelle performance, har både Tina og Torben som personer bidraget til Decoflame med deres altid spændende emner, fantastiske humør, gå-på-mod, ihærdighed, skarpsynethed og beslutsomhed… at de er i dag blevet en del af Decoflame-familien. Tina og Torben besidder begge en kæmpe stor indlevelsesevne overfor de mennesker de er i rum med, gensidig forståelse og respekt for opgaverne og netop derfor, har dette bidraget til Decoflames succes og spændende vækstrejse.

Decoflame kan på det varmeste anbefale PlusPart til andre virksomheder, som står overfor deres nye rejse og kapitel i deres virksomhedshistorie - for bedre og tryggere hænder findes der ikke”

Henriette Overdahl, salg-, marketing-, og administrationschef, Decoflame ApS

Kontakt os og tage en uforpligtende dialog om jeres ønsker og behov, drøfte vores input til løsninger, og afklare om der er rette kemi og match. 

"Eco2LIGHT A/S har gennemgået et ledelse-, strategi- og organisationsforløb hos PlusPart. Vi havde et nyt medlem i ledergruppen og i bestyrelsen, og skulle på ledelsesniveau lære hinanden godt at kende gennem forløbet. Vi fik udarbejdet strategiplan, sikret tydelig forventningsafstemning og rollefordeling. Vi valgte samtidig at hele organisationen skulle involveres og med i forløbet, for at sikre høj motivation, commitment og ejerskab for ambitionerne samt den enkeltes egne opgaver.

Det er en tydelig fordel, at Tina og Torben har været indenfor den finansielle sektor og har mange års ledelseserfaringer. Det giver en professionel mulighed for sparring, når der tales strategi, økonomi og udvikling. Både på bestyrelses- og ledelsesniveau. Organisationsarbejde kan medføre, at der er ”en elefant i rummet”. Det er ikke altid har nemt ved at sætte de rette ord på. Tina og Torben har en meget professionel tilgang til samtaler, som kan være ømtålige. Vi oplevede, at de emner som var vanskelige at italesætte, blev grebet an og styret på en måde, hvor alle parter kunne være med og se sig selv i øjnene.

Tina og Torben får vores varmeste anbefalinger."

Charlotte Balling, partner, eco2LIGHT