Strategiproces med høj energi, stort udbytte og klarhed

Hvad er strategiudvikling?

Strategi er vejen til virksomhedens mål. Strategiudvikling er en proces, hvor virksomhedens overordnede formål og mål konkretiseres til strategier og handlingsplaner, der kan indarbejdes i den daglige drift. 

Fordele ved en strategiproces?

Først og fremmest dedikeres der tid til strategisk ledelse. Mange ledere har i dag travlt i den daglige drift. 
En strategiproces er med til at ledelse / bestyrelse flyver op i helikopteren og får kigget på
 • virksomhedens formål og ambition, herunder virksomhedens vision, mission og værdier
 • styrker og udfordringer gennem en SWOT analyse
 • marked, kundesegmenter, prissætning
 • leverandører
 • salgskanaler
 • ressourcer
 • netværk 
Med en god strategiproces sikres fornyet blik på forretningen. Der fremtidssikres bedst muligt, og der skabes fælles retning for alle i organisationen

 

PlusPart hjælper med

Vi ønsker, I får en effektiv og udbytterig strategiproces og hjælper med
 • Facilitering af strategiprocessen, herunder forberedelsen og efterbehandlingen
 • Udarbejdelse af strategisk overblik 
 • Input til eksekveringen, herunder at sikre alle forstår, accepterer og handler efter strategien
 • Sparring til kulturrejsen, samt vigtige forhold for høj motivation, og at de rette kompetencer opnås hos alle

Udbytterne ved brug af PlusPart som faciliatorer 

Vi stiller spørgsmål og er nysgerrige. Det gør, I bedre kommer ud af vanetænkningen, og sikrer I får en mere kreativ proces.
Du får som leder mulighed for at koncentrere dig fuldt ud om at deltage i brainstormningen, frem for at styre slagets gang gennem en faciliteringsrolle.
I får input og sparring omkring vores erfaringer ved succesfulde eksekveringer og mindre succesfulde eksekveringer. Det styrker jeres rejse og eksekvering.
I får værktøjer til brug i processen, og vi skaber et enkelt overblik, som forstås af alle i organisationen.

Kontakt os og tage en uforpligtende dialog om jeres ønsker og behov, drøfte vores input til løsninger, og afklare om der er rette kemi og match.