Skab bedre samspil gennem DiSC teamproces

Vi har gennemført mange DiSC team processer gennem årene. Både i egne teams og hos virksomheder. Gennem et stærkt samspil sikres endnu bedre resultater, øget motivation og en endnu sjovere hverdag

DiSC teamprocesser

Styrk samarbejdet gennem øget kendskab til hinandens styrker og forskelligheder, og lær om hinandens adfærds-, samarbejds- og kommunikationsstile

DiSC-handler om, at

 • forstå dig selv
 • forstå andre 
 • tilpas din adfærd

Processens indhold i overskrifter

 • Møde om ønsker til målsætninger, udbytter og afklaring af ønsker til proces og tidsforbrug
 • Individuel tilbagemelding på DiSC profilanalyse
 • Teamet samles. Der vil være øvelser og lege, samtidig med at styrker og potentialer drøftes. Handlingsplan udarbejdes
 • Opfølgnings- og udviklingsmøder

Uddybende om processens indhold

Møde om målsætninger

Det er nødvendigt, at starte med at afklare målet med processen og forventninger til udbytterne. Årsagen er at øvelser, lege og dialoger målrettes målsætninger.

Individuel DiSC profilanalyse

Alle i teamet skal udfylde en DiSC personprofil. Det optimale er herefter en individuel tilbagemelding og en dialog om den enkeltes styrker og potentiale ift. målsætningerne med processer. Deltagerne på de individuelle møder er ofte medarbejdere, nærmeste leder samt PlusPart, der giver tilbagemeldingen på DiSC´en. 
Det vil være muligt at gennemføre en proces uden en individuel tilbagemelding. Der er nogle ulemper ved det, og det vil også kræve en længere teamproces. Det bedste vil være, at vi vender fordele og ulemper, og træffe beslutning om metoden efterfølgende. 

Teamdag

Dernæst sammensættes programmet ud fra målsætningerne. Der vil være forskellige øvelser og lege. Herudover vil der være forskellige dialoger om individuelle styrker og potentialer, samt teamets styrker og potentialer for at lykkes bedre. Til brug for dialogen om teamets styrker og potentialer laves en teamprofil, som du kan se på billedet oven over. 
Der afsluttes altid med en handlingsplan for individet og teamet, samt en opfølgnings - og udviklingsplan. 

Gratis sammenligningsrapporter

Lederen modtager sammenligningsrapporter mellem alle individer i teamet. Sammenligningsrapporten sammenstiller 2 personer og viser, hvor personerne er ens, og hvor de er forskellige. På et møde mellem de 2 personer drøftes indholdet, og der laves aftaler om, hvordan de kan styrke samarbejdet.
Rapporterne er relevante og effektive til at styrke samspillet. De kan også anvendes, når der rekrutteres nye personer til teamet. Sammenligningsrapporterne stilles gratis til rådighed, når der er købt en DiSC personprofilanalyse.

Tidsforbrug:

 • 1 - 1/2 times indledende møde
 • 1 time pr. tilbagemelding 
 • 1/2 til 1 dag til teamdagen
 • Mulighed for individuelle møder mellem teammedlemmerne, hvor de 2 personer af gangen, drøfter hinandens styrker og forskelligheder i teamsamarbejdet ud fra sammenligningsrapporterne (valgfrit).
 • 2-3 opfølgninger a´ ca. 2 1/2 time og med fokus på at anvende det i dagligdagen. Gennemført med ca. et kvartals mellemrum

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi drøfter jeres ønsker og kommer med et forslag til en proces, der er skræddersyet til jeres behov samt et prisoverslag. Herefter kan vi træffe beslutning, om I ønsker at igangsætte eller ej.

 

 

Du er velkommen til at tilmelde dig vores 2 timers gratis inspirationsseminar om DiSC og DiSC certificering.

Hør mere om, hvad DiSC er. Få indblik i de mange forskellige DiSCprofil typer, og dine muligheder for en DiSC Certificering. 

Udtalelse
"En samarbejdspartner anbefalede PlusPart til at drive den indholdsmæssige del af et dages seminar i Økonomiafdelingen på UCN. Seminaret skulle håndtere at udbygge vores evne til at arbejde sammen i teams. Tina fra PlusPart kom med et meget spændende og relevant forslag til det faglige indhold , der bl.a. inkluderet arbejdet med DiSC profiler. 
Dagene var tilrettelagt med en god variation, og afdelingen fik et stort udbytte med hjem. Tina styrede os gennem på særdeles professionel vis. Selv i situationer, hvor dialogen var vanskelig, hjalp hun os godt igennem. Derfor besluttede vi os at entrere med Tina endnu engang til at facilitere arbejdet med afdelingens arbejdsplads vurdering og trivselsmåling. Dette gjorde hun ligeledes på fortrinlig vis "
Dan Andersen, Økonomichef, UCN