Cookie- og persondatapolitik

 

PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIK FOR PLUSPART A/S

 1. FORMÅLET MED PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIKKEN

  • Formålet med nærværende Privatlivsbeskyttelsespolitik er at beskrive, hvordan PlusPart A/S som dataansvarlig behandler dine personoplysninger.
  • Brugere af PlusParts hjemmeside, investorer, potentielle investorer og andre fysiske personer, hvorom PlusPart behandler personoplysninger, betegnes samlet som ”den registrerede” i nærværende politik.
 1. DATAANSVARLIG

  • PlusPart behandler personoplysninger om den registrerede i forbindelse med den registreredes anvendelse af PlusParts hjemmeside, når den registrerede registrerer sig via hjemmesiden, tilmelder sig et arrangement, downloader materiale, deltager i en konkurrence, får adgang til beskyttet indhold mv.
  • Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte PlusPart:

 

PlusPart A/S

Cvr.nr. 37312161

Strandvejen 3, 6. sal

9000 Aalborg

E-mail: tina@pluspart.dk

 1. FORMÅL MED BEHANDLINGEN
 • PlusParts formål med behandlingen af oplysninger om den registrerede er blandt andet følgende:
  • Opnå kendskab til brugere af hjemmesiden.
  • Besvarelse af en forespørgsel fra den registrerede.
  • Overholde en aftale indgået med den registrerede.
  • Optimering af produkter, tjenester og teknologier.
  • Visning af indhold, der er relevant for den enkelte bruger af hjemmesiden.
  • Løbende korrespondance med registrerede, der henvender sig til PlusPart.
  • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder Hvidvaskloven.
  • Via rådgivning, sparring og udviklingsforløb, som vi gennemfører for kunder. Vi gemmer persondata for at kunne udføre opgaver for virksomheder og medarbejdere.
  • Via e-mails sendt til tina@pluspart.dk eller torben@pluspart.dk samt via telefonopkald til PlusPart. Vi gemmer persondata for at kunne besvare henvendelser og løse opgaver.
  • Via kontakformular på websitet. Vi gemmer data for at kunne vende tilbage til dig og tilbyde videre dialog.
  • Via tilmelding til seminarer. Vi gemmer dato for at kunne tilbyde dig andre seminarer og vende tilbage for videre dialog.
  • Ved brug af sociale medier, såsom facebook, linkedIn el.lign.
  • Via Google Analytisc til tracking af vores websitebesøg. Vi gemmer data for at kunne optimere sitet.

 

 1. PERSONOPLYSNINGER
 • Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger.
 • Hvilke personoplysninger, der indsamles, afhænger af formålet med den registreredes henvendelse eller brug af hjemmesiden, men oplysningerne kan omfatte:
  • Navn
  • IP-adresse
  • Stillingsbetegnelse
  • Adresse
  • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse
  • Samtykkeoplysninger

 

 • PlusPart kontrollerer, at de persondata, der behandles, ikke er urigtige eller vildledende. Persondata opdateres løbende.

 

 1. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
 • Personoplysninger indsamles direkte hos den registrerede. Derudover indsamler PlusPart oplysninger fra offentlige registre, herunder register over politisk eksponerede personer mv.
 • Den registrerede er forpligtet til at orientere PlusPart, såfremt der sker ændringer i de afgivne personoplysninger.

 

 6. VIDEREGIVELSE TIL OG ANVENDELSE AF DATABEHANDLERE

 • PlusPart videregiver ikke den registreredes personoplysninger til tredjemand. Personoplysningerne opbevares i et af PlusPart tilgængeligt system, hvortil alene PlusPart har adgang.
 • I det omfang, PlusPart måtte få behov for at videregive personoplysninger til tredjemand, der skal behandle personoplysninger på vegne af PlusPart, vil PlusPart indgå en databehandleraftale med denne databehandler.

  

 1. OPBEVARING
 • PlusPart opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til formålet med behandlingen. Derudover opbevarer PlusPart personoplysninger i det omfang, dette er foreskrevet i speciallovgivning, herunder i henhold til Hvidvaskloven.
 1. SIKKERHED
 • PlusPart behandler den registreredes personoplysninger sikkert og fortroligt, og såfremt der på trods heraf sker et brud på datasikkerheden, vil et sådant brud blive anmeldt over for Datatilsynet, ligesom de berørte vil blive oplyst herom.
 1. RETTIGHEDER
 •  Den registrerede har i henhold til forordningen følgende rettigheder:
  •  Ret til adgang til persondata.
  • Ret til berigtigelse og i visse tilfælde sletning.
  • Ret til at gøre indsigelse over for behandlingen.
  • Ret til dataportabilitet.
 • Hvis den registrerede ønsker at få adgang til sine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod PlusParts behandling, undersøger PlusPart, om dette er muligt og giver meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at PlusPart har modtaget henvendelse herom fra den registrerede. Der kan være lovgivning, lovbestemt tavshedspligt mv., der i konkrete tilfælde indskrænker den registreredes mulighed for at benytte sine rettigheder.
 1. DET JURIDISKE GRUNDLAG
 • Det juridiske grundlag for PlusParts behandling og videregivelse af personoplysninger er følgende:
  • Artikel 6, stk. 1, litra a) såfremt der behandles oplysninger på baggrund af et samtykke.
  • Artikel 6, stk. 1, litra b) for overholdelse af aftaler, der indgås mellem PlusPart og den registrerede.
  • Artikel 6, stk. 1, litra c) for overholdelse af retlige forpligtelser, der påhviler PlusPart.
  • Artikel 6, stk. 1, litra f) såfremt det er nødvendigt for, at PlusPart eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse.
 • Hvis behandlingen baserer sig på et samtykke, har den registrerede ret til at tilbagekalde samtykket for den fremtidige behandling.

 

 • 11. KLAGE
 • Den registrerede har ret til at klage til Datatilsynet for så vidt angår PlusParts behandling af personoplysninger. Der henvises til www.datatilsynet.dk.
 • Persondata, indsamling og formål

 

Cookies

På websiden anvendes cookies med det formål at optimere websiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

Formål med cookies på vores website

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer, konto- og betalingsindstillinger
 • Trafikmåling og statistik med henblik på optimering af indhold og design på websitet.
 • Generere webstatistik så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette.

Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter:

 • Google Analytics (trafikmåling)
  Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout