ios-telephone
PlusPart afholder løbende inspirationsseminar, der intoducerer dig til værktøjer, som kan udvikle din organisation

Deltag på vores gratis inspirationsseminarer

Bliv inspireret og få konkrete værktøjer med hjem

Få inspiration og konkrete værktøjer på vores gratis inspirationsseminarer

PlusPart holder løbende inspirationsseminarer om

  • High Performance Team
  • Salgsperformance
  • Ledelse “Skab bedre resultater på kortere tid”
  • DiSC – profilanalyser og certificeringsmuligheder
  • Bestyrelse – få mere ud af bestyrelsesarbejdet

Deltag og bliv klogere på, hvordan du via forskellige temaer kan styrke din ledelse, sikre bedre ejerskab, følgeskab og tjene flere penge.

Vores seminarer fungerer endvidere som en smagsprøve på, hvad vi står for.

Alle vores inspirationsseminarer begynder kl. 7.30 med morgenmad og du har her mulighed for at netværke inden selve seminaret går i gang kl. 8 og slutter kl. 10.

 

Vores inspirationsseminarer hjælper din virksomhed med alt fra teamudvikling til salgsudvikling, lederudvikling og forretningsudvikling

Temaerne for vores inspirationsseminarer er

High Performance Teams, Salgsperformance, Bestyrelsesarbejde, DiSC-profilanalyser  og certificeringsmuligheder, Ledelse under overskriften “Skab bedre resultater på kortere tid samt bestyrelsesseminar.

Inspirationsseminar om
High Performance Team

Få ny viden om, hvordan I kan tjene flere penge gennem effektive og velfungerende teams.

Deltag på vores seminar og få inspiration og et overordnet kendskab til de mekanismer, der indgår i teorien ”de 5 dysfunktioner i et team”.

Værktøjet er det bedste vi har set og oplevet gennem vores mangeårige arbejde med teamudvikling.

Du får nye perspektiver og definitioner på, hvad tillid, konflikt, commitment, ansvarlighed og resultater betyder i udviklingen til at et team bliver et High Performance Team, hvor 2+2=8.

Opnå indsigt i, hvordan sammenhængskraften mellem de 5 dysfunktioner skaber effektivitet, eksekvering, bedre resultater og øget bundlinje.

Få en række praktiske, konkrete råd til, hvordan du kan arbejde hen imod til et ægte High Performance Team.

Målgruppen for inspirationsseminaret er:
• Ledere på alle niveauer
• HR

Torsdag 14. november 2019 kl. 7.30 til 10.

Torsdag 6. februar 2020 kl. 7.30 til 10.

Onsdag 27. maj 2020 kl. 7.30 til 10.

Tilmeld dig via dette link. Det tager kun et øjeblik 🙂

Tilmelding High Performance Team

Deltag i inspirationsseminarer om High Performance Teams og få indblik i hvordan du optimerer teamsamarbejdet

Inspirationsseminar om DiSC-profilanalyser og certifering

Bliv klogere på DiSC og hvilke udbytter det kan give dig og din virksomhed herunder dine muligheder for certificering

Deltag på vores seminar og få indsigt i, hvordan DiSC kan styrke dine relationer, din kommunikation og hvordan du med fordel kan bruge DiSC til at skabe effektive udviklingsprocesser samt bedre og mere træfsikre rekrutteringer.

Du får inspiration om:
• Hvad DiSC profilanalyser er og udbytterne ved brug af dem
• Indsigt i de mange forskellige varianter af DiSCprofiler
• Dybere indblik i Workplace, ledelses-, og salgsprofilen
• Viden om, hvordan Wiley´s profiler adskiller sig fra andre udbydere
• Anvendelsesmuligheder for DiSC • Værktøjer til at få DiSC viden omsat og brugt til dagligt
• Hvordan du kan få adgang til brug af DiSC

Opnå samtidig klarhed over dine muligheder for at blive certificeret DiSC bruger og de fordele, det giver dig og din virksomhed både menneskeligt og økonomisk

Målgruppen for inspirationsseminaret er:
• Alle med interesse for relationer, samarbejde, kommunikation, teamudvikling og rekruttering
• Ledere, HR og konsulenter, der gerne vil udforske DiSC
• Certificerede brugere er også velkomne

Tirsdag 19. november 2019 kl. 7.30 til 10.

Tirsdag 28. april 2020 kl. 7.30 til 10.

Tilmeld dig via linket. Det tager kun et øjeblik 🙂

Tilmelding til DiSC

Inspirationsseminar om bestyrelse – få mere ud af bestyrelsesarbejdet

Bliv klogere på det at have en bestyrelse, og hvordan du får mest mulig ud af din bestyrelse

Deltag på vores seminar og få inspiration til, hvordan bestyrelsen kan træffe mere kvalificerede beslutninger på kortere tid og skabe mest mulig værdi for virksomheden

Gå hjem med inspiration til, hvordan du:
• Leder bestyrelsesarbejdet til stærkere resultater
• Får løftet bestyrelsesarbejdet til højere strategisk og taktisk niveau
• Giver ledelsen de bedste forudsætninger for at lede virksomheden
• Får energi ind i bestyrelseslokalet
• Styrker strukturen, sparer tid og optimerer sikkerheden
• Sikrer tempo i forandringsprocesser samt eksekveringen

Du får enkle og konkrete værktøjer, der er praktisk anvendelige.

Målgruppen for inspirationsseminaret er:
• Ejerledere, der har eller har planer om en professionel bestyrelse

Tirsdag 10. marts 2020 kl. 7.30 til 10, Nørresundby

Tilmeld dig via linket. Det tager kun et øjeblik 🙂

Tilmelding bestyrelsesseminar

Vi tilbyder inspirationsseminarer om salgsperformancekultur og hvordan du optimerer salgsudviklingen

Inspirationsseminar om salgsperformancekultur

Få viden om hvordan en stærkere salgsperformance giver en bedre bundlinje.

Deltag på vores seminar og få indblik i, hvordan du kan med færre indsatser skaber større succes.

Gå hjem med inspiration til, hvordan du:
• Leder til en stærkere salgskultur
• Sikrer høj grad af passion og stærke kompetencer
• Styrker den enkelte sælgers ansvarlighed
• Håndterer mentale tilstande optimalt
• Kommunikerer med gennemslagskraft og tydelig retning
• Styrker dine sælgers performance
• Enkelt spotter kundeprofiler og tilpasser sig kundens stil

Du får enkle og konkrete værktøjer, der er praktisk anvendelige.

Målgruppen for inspirationsseminaret er:
• Nye salgsledere
• Erfarne salgsledere, der ønsker fornyet inspiration og et energiboost
• HR med interesse for salgsledelse og salgsudvikling

Onsdag 15. januar 2020 kl. 7.30 til 10.

Tirsdag 12. maj 2020 kl. 7.30 til 10.

Tilmeld dig via linket. Det tager kun et øjeblik 🙂

Tilmelding Salgsperformance

Vi tilbyder inspirationsseminarer som fokuserer på DiSC og profilanalyseværktøjer

Inspirationsseminaret “Skab bedre resultater på kortere tid”

Skab bedre resultater på kortere tid – og få en sjovere og bedre hverdag. Relevant for alle ledere og HR.

Deltag på vores seminar og få indblik i, hvordan du, som leder, kan skabe bedre resultater på kortere tid.

Gå hjem med inspiration til, hvordan du:
• Leder til stærk motivation, følgeskab, ansvarlighed/ejerskab
• Kommunikerer med gennemslagskrav & tydelig retning
• Skaber ”stjerne” medarbejdere • Håndterer mentale tilstande optimalt
• Undgår tidsrøvere og flytter fokus til det vigtige
• Sikrer tempo i forandringsprocesser samt eksekvering
• Identificerer de modstande, du skal overvinde

Du får enkle og konkrete værktøjer, der er praktisk anvendelige.

Målgruppen for inspirationsseminaret er:
• Nye ledere
• Erfarne ledere, der ønsker fornyet inspiration og et energiboost
• HR med interesser for ledelse og ledelsesudvikling

Onsdag 4. december 2019 kl. 7.30 til 10.

Onsdag 22. april 2020 kl. 7.30 til 10.

Tilmeld dig via linket. Det tager kun et øjeblik 🙂

Tilmelding Ledelse

At møde Tina og Torben hos PlusPart til inspirationsseminar, er ikke kun interessant. Det er lidt af en oplevelse. Med deres fængende måde at være på, forstår de ikke kun at skabe opmærksomhed og få italesat, hvad der fungerer og kan optimere til en bedre salgsperformancekultur – de danner også et overblik, så spørgsmål som ”hvad er resultater, og hvordan kommunikerer man dem?” giver lidt mere mening.

Et indspark der gav energi, og lysten til at gå hjem og arbejde videre med. Jeg er blevet inspireret til at være i konstant ´blå´ tilstand, og er smittet med energi og lysten til at bruge Pippi Langstrømpe citatet; ”Det har jeg ikke prøvet før – det kan jeg sikkert godt”

– Line Boel Larsen, Arena Nord

Det har været rigtig brugbart at deltage i Tina og Torbens seminarer. Deres passion for at udvikle dig som leder og din virksomhed er stor. De formår at dele ud af mange års erhvervserfaring på et sprog alle forstår og de udvidede min horisont på få timer. Jeg oplevede teori blive omsat til praksis og med konkrete forslag til handlinger. Mine kompetencer som leder blev løftet. 
Jeg kan kun give min varmeste anbefalinger til jer derude, der sidder og tænker på at deltage i deres inspirationsseminar.
KOM AFSTED!

 

– Mikkel Kærsgaard Sørensen, CEO, DiC Group ApS