Tag en gratis måling af jeres trivsel og APV. Lykkes bedre med fokuseret udvikling for organisationen

Et virkelig godt værktøj der forpligter ledelsen og den enkelte medarbejder

Tag en gratis GAIS trivselsmåling og APV måling med PlusPart som facilitator og sparringspartner gennem processen.

Med en GAIS trivselsmåling får du indblik i trivslen, og hvor I skal målrette jeres indsats for at forbedre trivslen og lykkes bedre.

Tag en GAIS APV måling får den lovpligtige arbejdspladsvurdering og sikrer de bedste forudsætninger for at få en sund og sikker arbejdsplads. 

GAIS´ vision

GAIS´ vision er at forbedre trivslen i alle virksomheder i Danmark. Derfor har GAIS sammen med Kantar Gallup og instituttet for lykkeforskning udviklet en digital trivselsplatform. Platformen og alle værktøjer stilles gratis til rådighed for alle virksomheder under 100 ansatte og mod et mindre gebyr for virksomheder med over 100 ansatte.

Ansvarliggør medarbejderen 

HR/ledelsen får en fuld rapport. Den enkelte medarbejder får også egen besvarelse og trivsel i en rapport. Herudover ansvarliggøres den enkelte for egen besvarelse, idet der ud fra den enkeltes besvarelse sendes input retur på, hvad den enkelte selv kan gøre mere af, for at sikre egen trivsel.

 

GAIS måler på:


 • Medbestemmelse
 • Mening
 • Mestring
 • Resultater
 • Ledelse
 • Kolleger
 • Balance
 • Og så fås et resultat på den samlede arbejdslyst

APV-måling


 • I får det lovpligtige indblik og overblik over både de fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Der er mulighed for at oprette handlinger gennem systemet og styre opfølgningen den vej

GAIS sikrer jer optimal prioritering


GAIS måler på 2 ting:

 • Temperaturen, som er et udtryk for, hvordan arbejdslysten har det, og hvordan det står til på de 7 faktorer 
 • Effekten handler om, hvad der skaber mest arbejdslyst. Altså en rangering på de 7 faktorer, som der måles på, og hvad der vil give størst værdi at tage fat på

Der er mulighed for at få kommentarer fra alle. Ligesom der er mulighed for anonymt at stille uddybende spørgsmål til kommentarerne fra HR/leder til den som har skrevet kommentaren

Med GAIS får du fleksibilitet i målingstyper og frekvenser


Skab den opsætning, der passer til jer

 

Vælg frit mellem målingstyper:

Enkelte målinger:

 • Fuld klassik GAIS måling. Fuld måling med besvarelse af 40 spørgsmål fordelt på målingens 7 faktorer, samt mulighed for at tilknytte den lovpligtige APV-spørgsmål og op til 5 egne spørgsmål 
 • Hurtig GAIS måling. En måling med kun 9 spørgsmål. Et spørgsmål til arbejdslysten, og til hver af de 7 faktorer og et til rangeringen
 • Arbejdslyst hjemmefra måling. Måler arbejdslysten og på 6 faktorer, som har betydning ved hjemmearbejdsplads. 
 • Faktormåling. Faktormålingen findes pt. på faktoren "mening" og på ledelse. Til "mening" spørger til 4 dimensioner: Større mening, Indre mening, Kollegial mening og Organisatorisk mening. Til "ledelse" spørges igen ind til 4 dimensioner: 1) Inddragelse og frihed: Det handler om oplevelsen af frihed og tillid fra den nærmeste leder og om at blive inddraget i beslutninger og forandringer. 2) Opmærksomhed og feedback: Det handler om oplevelsen af nærmeste leders anerkendelse og feedback, og om lederen har øje for medarbejdernes individuelle behov. 3) Retning og mening: Det handler om oplevelsen af sammenhæng mellem arbejdspladsens formål og medarbejderens eget bidrag, og om den nærmeste leders evne til at sætte klar retning og meningsfulde mål for arbejdet. 4) Lederen som rollemodel: Det handler om oplevelsen af den nærmeste leder som retfærdig og troværdig – og om tillid til lederens måde at være leder på – altså til ledelsesfagligheden. Der er 20 obligatoriske spørgsmål og der kan tilvælges 20 yderligere 20 spørgsmål ud fra bestemte områder. 

Lavfrekvens målinger:

 • Du vælger ved at gennemføre GAIS målingen med et bestemt interval. Fx. årligt, halvårlig eller kvartalsvis
 • Du kan vælge en lavfrekvensmåling som enten en Fuld klassik GAIS eller en Quick GAIS

Højfrekvens målinger:

 • Først laves en Fuld klassik GAIS måling. Derefter tilknyttet pulsmålinger. Det vil sige, der herefter udsendes en pulsmåling enten hver måned, hver 14. dag eller hver uge. De 40 spørgsmål sendes ud i mindre portioner i det interval, der er valgt

Fleksibilitet:

 • Skift mellem målingstyper og frekvenser, når du ønsker det

Integration med jeres HR-system

 • Det er muligt at integrere målingen med jeres HR-system. Dette er der er gebyr for - som er afhængig af jeres HR-system. 

GAIS giver adgang til forskellige sammenligninger 


Følg udviklingen og filtrer på forskellige parametre

Vælg mellem forskellige filtre, som giver dig et dybere indblik i trivslen 

 • Alder
 • Anciennitet
 • Køn 
 • Land
 • Stilling
 • Afdeling
 • Lokation
 • Leder
 • Nærmeste leder

Benchmark: Sammenlign med branche, landsgennemsnit eller jeres tidligere målinger

Spredning: Se fordelingen af medarbejdernes besvarelser

Overblik: I får overblik over scorer fordelt på faktorer og på de enkelte spørgsmål

Sprog: Der er mulighed for at vælge dansk, tysk, engelsk, norsk og svensk. Og det kan være forskelligt til forskellige personer under samme måling.  

Abonnementsmuligheder 


Dine forskellige abonnementsmuligheder afhænger af dine behov og din størrelse

GAIS Basic: Du får adgang til platformen med standard funktionaliteter. Kan benyttes af alle virksomheder med op til 100 medarbejdere pr. virksomhedsmåling

GAIS Pro: Du får adgang til ekstra features og noget support

GAIS Premium: Du får adgang til alle features, ubegrænset support, hjælp til opsætning og forskellige tilkøbsmuligheder

 

Det er let og enkelt at danne rapporter og filtrere på data


På platformen er det let at få overblik og filtrere på forskellige paramenter, følge udviklingen på de enkelte målingsområder uanset om det er en fuld måling, frekvensmålinger eller en kombination af målingstyper eller ektra målinger for udvalgte teams.

Udbyttet for din virksomhed ved at anvende GAIS måling


 • Værktøj, der forpligter og ansvarliggør medarbejderne for udviklingen i samspil med ledelsen
 • Måler resultatet af jeres strategiske tiltag, ift. hvordan det påvirker arbejdslysten
 • Indblik i strategiske fokusområder, der sikrer den største passion, bedste balance og øger resultaterne
 • Gratis værktøj. I betaler kun for facilitering og sparring når antallet af ansatte er under 100. 

Udbyttet for den enkelte ved at anvende GAIS måling


 • Måling med konkrete anvisninger / hjælpeværktøjer for den enkelte og ledelsen
 • Øget opmærksomhed på eget ansvar for bedre udvikling
 • Stærkere teamfølelse
 • Øget arbejdsglæde og bedre lykkefølelse
 • Større overskud

Ring til os


Lad os tage en dialog om, hvad I har af ønsker, og afklare hvad GAIS kan gøre for jer, og om GAIS er det rette for jer

 

 

 

Vi er GAIS certificerede


 

Vi har været certificerede siden 2018 

Vi er recertificeret i 2021