Tag en gratis måling af jeres trivsel og lykkes bedre med fokuseret udvikling for organisationen

Et virkelig godt værktøj der forpligter ledelsen og den enkelte medarbejder

Tag en gratis GAIS trivselsmåling med PlusPart som facilitator og sparringspartner gennem processen.

Med en GAIS trivselsmåling får du indblik i trivslen, og hvor I skal målrette jeres indsats for at forbedre trivslen og lykkes bedre 

GAIS´ vision

GAIS´ vision er at forbedre trivslen i alle virksomheder i Danmark. Derfor har GAIS sammen med Kantar Gallup og instituttet for lykkeforskning udviklet en digital trivselsplatform. Platformen og alle værktøjer stilles gratis til rådighed for alle virksomheder uanset størrelse.

Ansvarliggør medarbejderen 

HR/ledelsen får en fuld rapport. Den enkelte medarbejder får også egen besvarelse og trivsel i en rapport. Herudover ansvarliggøres den enkelte for egen besvarelse, idet der ud fra den enkeltes besvarelse sendes input retur på, hvad den enkelte selv kan gøre mere af, for at sikre egen trivsel.

 

GAIS måler på:


 • Medbestemmelse
 • Mening
 • Mestring
 • Resultater
 • Ledelse
 • Kolleger
 • Balance
 • Og så fås et resultat på den samlede arbejdslyst

GAIS sikrer jer optimal prioritering


GAIS måler på 2 ting:

 • Temperaturen, som er et udtryk for, hvordan arbejdslysten har det, og hvordan det står til på de 7 faktorer 
 • Effekten handler om, hvad der skaber mest arbejdslyst. Altså en rangering på de 7 faktorer, som der måles på, og hvad der vil give størst værdi at tage fat på

Der er mulighed for at få kommentarer fra alle. Ligesom der er mulighed for anonymt at stille uddybende spørgsmål til kommentarerne fra HR/leder til den som har skrevet kommentaren

Med GAIS får du fleksibilitet i målingstyper og frekvenser


Skab den opsætning, der passer til jer

 

Vælg frit mellem målingstyper:

Enkelte målinger:

 • Fuld klassik GAIS måling. Fuld måling med besvarelse af 40 spørgsmål fordelt på målingens 7 faktorer, samt mulighed for op til 5 lovpligtige APV-spørgsmål og op til 5 egne spørgsmål 
 • Hurtig GAIS måling. En måling med kun 9 spørgsmål. Et spørgsmål til arbejdslysten, og til hver af de 7 faktorer og et til rangeringen
 • Arbejdslyst hjemmefra måling. Måler arbejdslysten og på 6 faktorer, som har betydning ved hjemmearbejdsplads. 
 • Faktormåling. Faktormålingen findes pt. på faktoren "mening" og spørger til 4 dimensioner: Større mening, Indre mening, Kollegial mening og Organisatorisk mening.

Lavfrekvens målinger:

 • Du vælger ved at gennemføre GAIS målingen med et bestemt interval. Fx. årligt, halvårlig eller kvartalsvis
 • Du kan vælge en lavfrekvensmåling som enten en Fuld klassik GAIS eller en Quick GAIS

Højfrekvens målinger:

 • Først laves en Fuld klassik GAIS måling. Derefter tilknyttet pulsmålinger. Det vil sige, der herefter udsendes en pulsmåling enten hver måned, hver 14. dag eller hver uge. De 40 spørgsmål sendes ud i mindre portioner i det interval, der er valgt

Fleksibilitet:

 • Skift mellem målingstyper og frekvenser, når du ønsker det

GAIS giver adgang til forskellige sammenligninger 


Følg udviklingen og filtrer på forskellige parametre

Vælg mellem forskellige filtre, som giver dig et dybere indblik i trivslen 

 • Alder
 • Anciennitet
 • Køn 
 • Land
 • Stilling
 • Afdeling
 • Lokation
 • Leder
 • Nærmeste leder

Benchmark: Sammenlign med branche, landsgennemsnit eller jeres tidligere målinger

Spredning: Se fordelingen af medarbejdernes besvarelser

Overblik: I får overblik over scorer fordelt på faktorer og på de enkelte spørgsmål

Udbyttet for din virksomhed ved at anvende Gais måling


 • Værktøj, der forpligter og ansvarliggør medarbejderne for udviklingen i samspil med ledelsen
 • Måler resultatet af jeres strategiske tiltag, ift. hvordan det påvirker arbejdslysten
 • Indblik i strategiske fokusområder, der sikrer den største passion, bedste balance og øger resultaterne
 • Gratis værktøj. I betaler kun for facilitering og sparring

Udbyttet for den enkelte ved at anvende Gais måling


 • Måling med konkrete anvisninger / hjælpeværktøjer for den enkelte og ledelsen
 • Øget opmærksomhed på eget ansvar for bedre udvikling
 • Stærkere teamfølelse
 • Øget arbejdsglæde og bedre lykkefølelse
 • Større overskud

Deltag på vores gratis seminar om GAIS


Få dybere indblik i målet med en GAIS-måling samt GAIS som målingsværktøjer, herunder baggrund, indhold, rapporter mv. 

Deltag på vores 2 timers gratis inspirationsseminar om GAIS målingen.

Læs mere

Ring til os


Lad os tage en dialog om, hvad I har af ønsker, og afklare hvad GAIS kan gøre for jer, og om GAIS er det rette for jer