Skab en kultur med høj passion, stærke kompetencer og målrettethed

Kulturen er afgørende for jeres effektivitet, performance og bundlinje

Undersøgelser viser at 70% af strategier fejler med baggrund i kulturen.
Kulturen er jeres organisations adfærd, eller sagt med andre ord de tanker, følelser og handlinger, der er i organisationen. 
Jo bedre kultur, jo bedre bundlinje. Forskellen mellem de succesfulde og mindre succesfulde virksomheder er om tanker, følelser og handlinger er fremmende eller hæmmende ift. formål, strategier og målsætninger. 
Hersker der fremmende, det vil sige positive, tanker og følelser for fx. virksomhedens formål, strategi, mening, økonomi, kundepleje, produkter og prispolitik vil det skabe fremdrift. Modsat vil hæmmende eller negative tanker skabe modstand, manglende forandringsparathed og eksekveringskraft.

 

Er jeres kultur og adfærd defineret?

Succesfulde virksomheder har defineret deres kultur gennem en klar mission, vision samt værdier, der afspejler den ønskede adfærd, såvel internt som eksternt.
Samtidig sikrer de, at kulturen er kendt, forstået og accepteret af alle og ikke mindst lever i organisationen. 

 

Lever den ønskede kultur/adfærd i jeres organisation?

Mange er dygtige til at definere kulturen og har værdier. Flere virksomheder har værdiordene stående på fx. vægge og kopper.
Alligevel oplever vi, at det er svært at få omsat værdierne i dagligdagen, og få dem til at leve hos hver enkelt leder og medarbejder.

 

Hvordan er jeres feedbackkultur?

En af metoderne til at få værdier og den ønskede adfærd til at leve i dagligdagen er at sikre en god og effektiv feedbackkultur.
Ledelsen skal gå forrest i at få stillet tydelige krav til ønsket adfærd og give ros og anerkendelse, når individer og teams viser den ønskede adfærd. Ledelsen skal ligeledes give konstruktiv kritik, når individer og teams ikke lever op til ønsket adfærd.
Ledelsens opgave er tillige at skabe en feedbackkultur alle medarbejdere og teams imellem, således at det over tid føles naturligt for alle, at holde hinanden ansvarlige på at leve den ønskede adfærd, og tør give hinanden både ris og ros.  

 

PlusPart hjælper med, at

  • Få defineret jeres kultur / værdier og DNA, der gør I realiserer jeres strategi og målsætninger
  • Sikre en god implementering og proces i organisationen med høj grad af motivation og commitment
  • Klæde jer på til at sikre ønsket adfærd / DNA lever
  • Styrke jeres feedbackevner
  • Give jer enkle og let omsættelige værktøjer, der gør det lettere for jer at sikre ønsket feedbackkultur i hele organisationen
  • Skabe en opfølgningskultur og løbende udvikling
Kontakt og lad os tage en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe en bedre og mere effektiv proces med en bedre bundlinje.

"I alt har vi haft fornøjelsen af Tina på fire workshops, som forløb over en periode på fem måneder. Da vi alle mødtes med Tina første gang, blev Tinas engagement, entusiasme og energi bekræftet. Det har været utrolig lærerigt for os alle og til tider meget udfordrende. Mange af os er blevet skubbet udenfor vores normale comfort zone, hvilket har været med til at styrke vores team. Vi kender i dag hinanden endnu bedre, har større tillid, respekt og tolerance overfor hinanden og vores forskelligheder. Det er Tinas fortjeneste.

Rejsen med Tina har været meget betydningsfuld for vores kultur i virksomheden, og hun har været med til at så frøene og givet os fantastiske redskaber,  der nu er blevet en integreret del af vores kultur og den måde vi interagerer og agerer på.

Jeg kan varmt anbefale Tina – hun er passioneret omkring sit arbejde, velforberedt, en fantastisk formidler/lytter og rigtig dygtig sparringspartner. Ingen tvivl om at jeg kontakter Tina igen, hvis vi får et behov."

Tina Vejergang, HR manager & management assistant, Blue Power Partners

"Vi er en Shared Services-afdeling, som Tina holdte en dags workshop for med formålet at forbedre vores kommunikationsfærdigheder og teamwork – både indadtil i afdelingen, men også udadtil mod kunder og samarbejdspartnere i forretningen. Tina tog os på både meget grundig, pædagogisk og empatisk vis igennem dagens faglige program. Hun faciliterede, at vi via veltænkte øvelser både: 1. Kom tættere på hinanden og lærte hinanden bedre at kende som individer i afdelingen, 2. Opnåede en fælles forståelse af vores styrker og udfordringer samt fremtidige ønsker for samarbejdet, og 3. Fik flere forskellige simple og husk-bare kommunikationsværktøjer til brug i vores daglige arbejde. Tina formåede på bedste vis at føre os igennem en dag, hvor hun på en meget nærværende måde sikrede, at den enkelte blev ”set” – men samtidig også, at vi blev yderligere tømret sammen som gruppe. Dermed var dagen meget udbytterig, såvel fagligt som socialt"

Dorthe Dorff Hansen, business project manager, Lyngsoe Systems

"Vi har efter et par workshops med PlusPart fået større fokus på at spille bedre sammen i vores teams i hele B6 Gruppen. Vores medarbejdere har via nogle enkle værktøjer, øvelser og dialog fået et bedre kendskab til hinanden, der gør, at vi i dagligdagen er blevet bedre til at kommunikere og mentalt fokusere på det, vi kan gøre noget ved"

Brian Stenbro, adm. direktør, B6 Gruppen