Salgsudvikling og salgsledelse der sikrer kortere møder, øget hitrate og bedre salg

Salgsorganisationens performance er altafgørende for jeres succes

Hvor tit træner i jeres salgskompetencer?

I sportens verden trænes hver dag, for at dygtiggøre sig, forfine teknikker - konstant med fokus på at spille optimalt i kampe og levere den forventede succes.  
Hvert år fremlægger ledelsen nye budgetter, tit med højere mål og performancekrav. I salgsorganisationer ændrer kunders  købsmønster sig, samtidig med at der stilles større krav til service, svartider og leveringshastighed. Herudover opleves ofte skærpet konkurrencen om kunderne og prispres.

 

Skab en træningskultur - øg hitraten og salget samtidig med du afholder kortere og bedre møder

I salgsorganisationer spiller vi kamp hver dag og træner sjældent. Årsagerne kan være mange. Manglende kultur for træning, tiden som ofte opleves som en knap faktor, og modstand som fx. "vi er dygtige", "vi har solgt dette gennem mange år". Du kan sikkert selv andre modstande, som hersker hos jer. 
Det alle salgsorganisationer årligt skal have styr på er salgsstrategien og målene. Herudover skal sælgerne prioritere tid på de strategisk vigtige kunder, pipelinen skal struktureres, hitraten vurderes og evalueres. Salgskompetencer skal kontinuerligt fintunes, og sælgers overbevisninger skal overvindes. Det kan fx. være overbevisninger som "konkurrenterne har bedre priser end os/bedre produkter", "jeg ved, hvad kunderne vil have", "jeg ved, hvordan jeg skal håndtere kunden" osv.

 

Det gør en forskel

Gennem de mange år vi har arbejdet med salgsudvikling, har vi set, hvordan en træningskultur sikrer den nødvendige udvikling af kompetencer i salget som fx. strukturen i mødet, behovsafdækningen målrettet unikke sellingpoints, balancen i hvem der taler, indvendingshåndtering, forhandlingsteknik, afslutningsteknik, brug af DiSC til at spotte kunder og tilpasse egen adfærd til osv. 
Sælgernes tro på egne evner stiger markant, forberedelsen forbedres væsentligt, der afholdes mere effektive og værdiskabende møder 


 

 

Vi hjælper med at:

  • Skabe en mere effektiv salgsorganisation
  • Skabe en bedre struktur og mere effektive møder
  • Sælge mere og skabe øget kundeloyalitet
  • Sikre et bedre flow og større mentalt overskud
  • Få fælles enkle værktøjer 
  • Opnå en højere motivation og modstandskraft 
  • Få gennemført mere værdiskabende møder
  • Fokusere jeres unikke sellingpoints gennem gode spørgsmål 
  • Etablere en træningskultur
  • Give jer fornyet energi 

DiSC salgsprofil - et værktøj der styrker kunderelationen, loyaliteten og øger salget


Med en DiSC salgsprofil får dine sælgere øget indsigt i egne styrker og begrænsninger som sælger. I får værktøjer til at spotte kundernes profil og dermed tilpasse salgsadfærden til kundernes købsstile. 

I får adgang til myeverythingdisc.com, som er et værktøj, hvor du kan gemme kundens profil og få klare og målrettede vejledninger til, hvordan du skal tilgå dine specifikke kunden i salgsmødet. Et effektivt værktøj, der skaber bedre relationer, øger kundeloyaliteten, øger hitraten og giver den enkelte sælger større succes. Det er nemt at bruge og med dette værktøj bliver DiSC for alvor en del af sælgernes salgsmøder. 

Samtidig kan værktøjet bruges til at styrke samspillet i salgsteamet og udnytte hinandens forskelligheder bedre.

Kontakt os for at høre nærmere eller deltag på vores inspirationsseminar om salgsperformance eller DiSC / DiSC certificering

Kontakt os og lad os mødes for at få en dialog om jeres ønsker og behov, give vores input til løsninger, og afklare om der er rette kemi og match