Læs mere om teamproces med People Test Teamrapport

Vi har hjulpet mange teams til at udnytte deres fulde potentiale. Gennem et stærkt samspil sikres endnu bedre resultater, øget motivation og en endnu sjovere hverdag

Teamproces med People Test Teamprofil

Styrk samspillet gennem dybere indblik i, de enkelte teammedlemmers præferencer i kommunikationen og samspillet. Få overblik over teamets sammensætning ift. til de 6 forskellige teamroller, som analysen belyser

Målgruppen

Ledere og medarbejdere på funktionær niveau og opefter

Processens indhold i overskrifter

  • Møde om ønsker til målsætninger, udbytter og afklaring af proces og tidsforbrug
  • Individuel People Test People Personprofilanalyse med tilbagemelding
  • Teamet samles. Der vil være øvelser om teamroller og dialog om teamets styrker og begrænsninger
  • Opfølgnings- og udviklingsmøder

Uddybende om processen

Møde om målsætninger

Vi anbefaler et indledende og uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres ønsker, målsætninger og tidsforbrug for en proces

Individuel People Test People profilanalyse

Hvert enkelt teammedlem udfylder en People Test People profilanalyse og får en tilbagemelding i samspil med PlusPart og nærmeste leder. 
Tidsforbrug: 1 - 1/2 time pr. person

Teamproces

Teamprocessens indhold aftales ud fra målsætninger. Ofte startes med en dialog om de forskellige teamroller og teamets dynamikker ud fra teamrollerne. Herefter laves forskellige øvelser ud fra teamets sammensætning. Hvad er teamets styrker, potentialer, særlige motivationsfaktorer, særlige udfordringer, og hvordan kan de forskellige profiler spille hinanden gode. 
Der afsluttes med at udarbejde en handlingsplan for teamet og der fastlægges opfølgnings- og udviklingsmøder.
Tidsforbrug 1 1/2 - 2 dage 
2-3 opfølgnings- og udviklingsmøder á ca. 2 1/2 times varighed med det mål at få det omsat i dagligdagen. Gennemføres med ca. et kvartals mellemrum.

Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi drøfter jeres ønsker og kommer med et forslag til en proces, der er skræddersyet til jeres behov samt et prisoverslag. Herefter kan I træffe beslutning, om I ønsker at igangsætte eller ej