Styrk samarbejdet gennem High Performance Team, øg effektivitete og få større succes

Et High Performance Team får 2 + 2 til at blive 8

Vi er hjulpet mange teams til at udnytte deres fulde potentiale. Gennem et stærkt samspil sikres endnu bedre resultater, øget motivation og en endnu sjovere hverdag

"The five behaviors of a cohesive team" - en unik og effektfuld metode til at skabe effektivt og velfungerende team

Det bedste teamværktøj, vi har oplevet til at komme i dybden med teamets samarbejde, og til på kort tid at skabe effektfulde forandringer, således at teamets samarbejde er styrket væsentligt, både på møder og i dagligdagen. 

Oplever du fx. i din virksomhed, at en eller flere af nedenstående udsagn er gældende

  • at alle ikke altid siger, det de tænker 
  • nogle siger det de mener, til andre end rette vedkommende
  • der indgås aftaler, som ikke altid overholdes
  • motivationen er lav 
  • der er en del brok
  • møderne er kedelige eller langtrukne, fordi nogle gentager sig selv for meget. Andre siger meget lidt
  • "elefanten" i rummet italesættes ikke
  • nogle beder sjældent om hjælp
  • nogle tilbyder sjældent hjælp ved forandringer og overskredne deadlines - passer sit eget
  • at tilliden til andre er lav
Så er teorien om "The five behaviors of a cohesive team", på dansk "De 5 dysfunktioner i et team ™", en oplagt løsning.

Proces og værktøjer

Værktøjet og processen består af en måling af teammedlemmernes oplevelse af teamsamarbejdet, og effektiviteten i teamet på en række områder. Resultatet bearbejdes med teamet gennem forskellige dialoger og øvelser. Herudover får du en lang række praktiske og konkrete råd til, hvordan teamet kan udvikle sig mod det tidligere mål om, at blive et High Performance Team.
Du får adgang til gratis sammenligningsrapporter, der viser relationer mellem 2 personer. Det er et super godt dialog grundlag for at styrke relationerne på tværs. 
Processen til faciliteringen aftales individuelt. Den vil ofte svare til ca. 2 dage fordelt på hele eller halve dage. 
Det er relevant både i bestyrelsesregi, lederteams og øvrige teams i hele organisationen.

Kontakt os og lad os drøfte, hvad I ønsker samt hvordan en proces kan tilpasses jeres ønsker og behov. 

Hør hvad virksomheder har fået ud af processen med "the five behavoir"

For nogen tid siden så jeg et stort behov for at få udviklet Nopa Nordics ledergruppe til et stærkt ”High Performance Team”.

Jeg valgte ret hurtigt, at involvere Tina i projektet, og det har været en inspirerende oplevelse, at se tanker blive til handling.

Vi har i processen arbejdet med såvel hele lederteamet, en mindre del af lederteamet, som individuel coaching.

Vi har arbejdet med DiSC – både på team- og individ niveau. Herudover har vi gennem hele forløbet brugt tid på at sikre forståelsen for, hvad der skal til for at kunne blive et High Performance Team og finde vores egen motivation til at ville det. Vi har arbejdet med at styrke tilliden lederne imellem, få alle til at sige deres mening og lytte konstruktivt til hinanden for at sikre ægte commitment. Herudover har Tina rykket os på forståelsen af ansvarlighed – at det handler om vi stiller krav til hinanden og udvikler hinanden i stedet for at gå gennem øverste leder. Tina har gjort en forskel for vores team og vores måde at tænke og handle på.

Tina er dygtig til hurtigt at skabe tillid hos hver enkelt. Hun er en god kommunikator og formidler. Hun er god til at give os feedback og siger også det, der kan gøre ondt at høre.

Hun er fuld af energi, autentisk og yderst engageret i at vi lykkes og evner at navigere i ”det der opstår i rummet”

Henrik Karup Jørgensen, Adm. direktør, Nopa Nordic

"Jeg har gennemført Succesfuld Ledelse og har fået en inspirerende, håndgribelig og brugbar uddannelse fyldt med værktøjer, som kunne tages i brug allerede efter første modul. De mange samtaleøvelser med Tina og Torbens skarpe bevægelsessted og konstruktiv kritik, giver blod på tanden til strak at skabe succeser sammen med kollegaerne. 

Vi har desuden fået Tinas hjælp til implementering af Effektive Teams, dette har løftet hele teamet til en fantastisk samarbejde og udviklet afspilning tydeligt på kundetilfredshedsundersøgelsen.

Tusinde tak til Tina og Torben som deler deres mange års erfaring med troværdighed, de ved hvad de taler om. "

 Helle Nielsen, Teamlead , ITSecurity

"Vi har i Operations hos VELA arbejdet med PlusPart og High Performance Teams. Det har hjulpet vores ledergruppe med et fælles sprog, så vi nu står endnu skarpere ift. at have klare forventinger til hinanden og følge op på disse.

Samtidig har vi sat ord på den tillid som skal til imellem os, for at vi kommer igennem de nødvendige konflikter og afvejninger, som sikrer teamets commitment. Kurset med PlusPart understøtter dermed i høj grad, at vi tager ansvar i teamet og arbejder imod vores fælles mål."

 

Bo Olesen, Chief Operating Officer (COO)