Styrk din ledelse og få større succes med eksekveringen af jeres strategier og planer

Din organisations præstationer afhænger i høj grad af din ledelse

Er du udfordret med din tid til ledelse?

Når vi taler med ejerledere og mellemledere, oplever vi, at mange ledere bruger hovedparten af ​​tiden i driften, og føler sig pressede pga. mange opgaver og mange møder.
Kravene er stigende og tingene forandrer sig med større og større tempo. Selv om mange ting går godt føler flere, at det er svært at få medarbejdere til at præstere og forandre sig i det tempo, der er påkrævet.
Det er mere end nogensinde før vigtigt, at dine prioriteringer er klare, din kommunikation er målrettet, effektiv, motiverende og skaber de handlinger I aftaler, for at du som leder selv er i overskud. 

Er du klædt på til at håndtere fremtidens krav? Herunder SoME ledelse

Er du bevidst om at, fremtidens SoMe generation ønsker follow ledelse, og ved du hvordan du håndterer dem?
Kæmper du med, at de aftaler du laver med dine medarbejdere ikke overholdes? At du gentagne gange må tale med dem om det samme? Tænker du af og til, at dine medarbejdere ikke er dygtige nok, og er du ikke helt tilfreds med dem? Indrømmet det gjorde vi - indtil vi fandt ud af, vi var nød til at kigge indad og dygtiggøre os. At det var os, der håndterede dialogerne forkert. 
Der er naturligvis mange forhold, der påvirker organisationens præstationer. Både eksterne og interne forhold. En ting vi med sikkerhed ved er, at det er lederens ansvar, at sikre organisationens præstationer. Det er lederens ansvar, at sikre strategien forankres, og at medarbejdernes passion, kompetencer og performance stiger i takt med kravene.
For blot at nævne et eksempel blæser digitaliseringens vinde i de fleste virksomheder. Mange skal ændre arbejdsmetoder, gøre tingene på nye og anderledes måder, den unge generation skal motiveres og ledes anderledes. Det er vores oplevelse, at selv små forandringer kan skabe stor modstand. 
Det stiller store krav til ledelse. Krav som de færreste ledere er klædt på til. Risikoen er, at forandringer ikke ledes effektiv og med den nødvendige effekt til rette tid.

Hvad er din ambition med din lederudvikling?

Hvor dygtig er du til ledelse på en skala fra 1-10? 
Hvor dygtig vil du være på en skala fra 1-10? Din ambition
Det bedste er: Alle ønsker at blive dygtigere, og de fleste kan også pege på, hvad de ønsker at blive dygtigere til.
Det triste er: De færreste får noget gjort ved det pga. driften og manglende tid. 
En kæmpe fejl, hvis du som leder ønsker større succes, bedre resultater, medarbejdere der præsterer og eksekvering af strategien.

Det gør en forskel

Gennem de mange år vi selv har været ledere og arbejdet med lederudvikling, har vi set, hvilken forskel det gør løbende at udvikle egne lederevner - og hvis du er ansvarlig for mellemledere, at sikre udvikling af deres lederevner. 
Kataloget over lederudvikling og ledertræning er stort. 

 

 

Læs om PlusParts lederuddannelsen  "Succesfuld ledelse" 

Læs mere

PlusPart hjælper med

 • Skabe en bedre struktur samt mere effektive og værdiskabende møder 
 • Styrke kommunikationsevnerne 
 • Håndtere vanskelige samtaler og konflikter 
 • Uddelegerings- og prioriteringsværktøjer
 • Sikre bedre balance mellem strategisk, taktisk og operationel ledelse
 • Håndtere modstande og overbevisninger
 • Styrke feedbackevnerne
 • Præsentationsteknikker
 • Gennemføre teammøder med involvering og handling efterfølgende
 • Fælles enkle værktøjer, til at lede kulturen, kompetencer og passion
 • Gennemførelse af udbytterige MUS-samtaler
 • Værktøjer og træning af kompetencer til at skabe forandringer og sikre eksekvering
 • Træning i hjernen som medspiller frem for modspiller i medarbejderhåndteringen

Deltag på vores 2 timers gratis inspirationsseminar om ledelse "skab bedre resultater på kortere tid". Bliv inspireret til, hvordan du kan styrke din ledelse. Få konkrete værktøjer med hjem

 

Læs mere

DiSC lederprofil - et værktøj der styrker relationen, loyaliteten og øger ansvarligheden og motivationen hos medarbejderne

Med en everything DiSC lederprofil får du øget indsigt i egne styrker og begrænsninger som leder. Du får inspiration til, hvordan du skal uddelegere, lede og motivere, samt anerkende forskellige typer af madarbejdere optimalt. 
Samtidig kan værktøjet bruges til at styrke samspillet i salgsteamet og udnytte hinandens forskelligheder bedre.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende dialog om jeres ønsker og behov, give vores input til løsninger, og afklare om der er rette kemi og match

"Jeg har gennemført Succesfuld Ledelse og har fået en inspirerende, håndgribelig og brugbar uddannelse fyldt med værktøjer, som kunne tages i brug allerede efter første modul. De mange samtaleøvelser med Tina og Torbens skarpe feedback og konstruktiv kritik, giver blod på tanden til straks at skabe succeser sammen med kollegaerne. 

Vi har desuden fået Tinas hjælp til implementering af High Performance Team, der har løftet hele teamet til en fantastisk samarbejde og udviklingen afspejles tydeligt på kundetilfredshedsundersøgelsen.

Tusinde tak til Tina og Torben, som deler deres mange års erfaring med troværdighed, de ved hvad de taler om. "

 Helle Nielsen, Teamlead , ITSecurity

"Kurset var for mig lærerigt og inspirerende. De har sat gang i refleksioner omkring det at agere leder og flytte folk. Undervisningsformen har vekslet godt imellem teori, dialog og øvelser med feedback – hvilket har skabt en god dynamik. At kursusdagene ligger så spredt, giver god mulighed for at øve sig og bringe sine egne erfaringer med tilbage til holdet.

Fedt at vi ikke er flere på holdet. Det giver mulighed for at lære de andre at kende og skaber en tryg læringssituation. Samtidig har der været muligt at skabe gode praktiske øvelsessituationer, hvor den efterfølgende feedback giver rig mulighed for refleksion og forbedring.

Kurset har samtidig givet mig konkrete værktøjer. Det er værktøjer og modeller jeg kan bruge i min dagligdag – i spontane og planlagte touch points."

Malthe Kirkhoff Stougaard, teamleder, Delegate

”Jeg har fået et rigtigt stort udbytte af PlusParts lederuddannelse. Undervisningsformen og emnerne var velvalgte, ligesom underviserne - Tina og Torben - formåede, at skabe en god stemning på holdet, der gjorde, at man som deltager fik maksimalt udbytte af de praktiske øvelser. Som deltager modtager man gennem de praktiske øvelser konstruktiv og nuanceret feedback, hvilket for mit eget vedkommende har været værdifuldt, og gjort jeg efterfølgende har reflekteret over både min ledelsesform, og hvordan en konkret problemstilling bedst mulig kan håndteres.

Jeg oplever, at jeg er blevet mere selvsikker i min daglige ledelse, at jeg er blevet bedre til at uddelegere, og at organisationen har fået øget tilfredshed og motivation "

Michael Møller Petersen, advokat og partner, Hovmøller & Thorup

Med deltagelsen i uddannelsen har jeg fået mange gode værktøjer, som jeg direkte har overført til min daglige dag.

Mixet mellem undervisning og den praktiske træning under forløbet giver en god indlæringsproces.

Jeg ved, mine kommunikationsevner er blevet styrket

Thomas Greve Mikkelsen, salgschef, Farmas
"Hvis du tør at sætte dig selv i spil med din ledelse, så er PlusParts lederuddannelsen vejen frem!
PlusPart har formået at skabe og uddannelse med masser af intensitet, dynamik og humor.

Jeg har fået fyldt rygsække med teori til at blive og blive bedre leder - træning og den konstante feedback, har rykket min ledelse! Jeg har fået byggestenene til at forme og udvikle min egen lederstil.
Jeg kan kun anbefale uddannelsen, for den har rykket min ledelse til det bedre. ”
Rasmus Hosbond, salgschef, Induflex

"Det er et meget intenst forløb, idet undervisningen er med få kursister. Du får ny viden og en masse brugbare værktøjer til ledelse. Herudover får du  mulighed for at dele erfaringer og få viden fra de andre.

Man afprøver værktøjerne sammen og får feedback fra hinanden, Torben og Tina. Et super godt kursus"

Rene Kristoffersen, VivaBolig