Styrk relationer gennem brug af Everything DiSC profiler

Trygheden stiger og performance øges

 

 

Deltag på vores 2 timers gratis inspirationsseminar. Få dybere indsigt i DiSC-profilanalyser samt mere viden om en DiSC Certificering

 

Læs mere

Få dybere indblik i de forskellige Everything DiSC profilanalyser

Everything Workplace DiSC profil


Everything DiSC Workplace har fokus på samarbejdet mellem mennesker.

Udbytte


Den er super god til at bruge i teams, hvor samarbejdet skal øges, og kommunikationen gøres skarpere for at sikre højest mulig motivation og trivsel. Generelt er den god til at skabe gode relationer mellem mennesker og lære hinanden bedre at kende.
Målgruppen:
 • Alle
Profilen er bygget op i 3 overordnede afsnit:
 • Kend dig selv med fokus på egne styrker og udfordringer
 • Forstå andre - med fokus på, hvad der kendetegner andre stile
 • Tilpasning - tips og fif til, hvordan du med din stil kan tilpasse din adfærd ift. andre

Everything DiSC ledelses profil


Everything DiSC Lederprofilen har fokus på ledelse af de forskellige medarbejderprofiler. 

Udbytte


Den er yderst relevant for alle ledere til at skabe bedre relationer med medarbejderne, samt øge motivationen og ejerskabet hos hver enkelt. Til nye ledere for at de kommer bedst muligt fra start, samt til udvikling af ledere. I alle processer er den et super supplement. 
Målgruppe
 • Ejerledere, ledere, interne trænere samt leder-talenter
Profilen er bygget op i 5 overordnede afsnit:
 • Kend dig selv - med fokus på egne styrker og udfordringer som leder
 • Tilgang til at uddelegere - hvordan ledere uddelegerer til D, i, S og C profiler
 • Tilgang til motivation - hvordan ledere motiverer medarbejdere med D, i, S og C stile
 • Tilgang til udvikling - hvordan ledere udvikler de forskellige medarbejderstile D,i, S og C
 • Tilgang til samarbejde med andre ledere

Everything DiSC salgs profil


Everything DiSC salgs profil har fokus på sælger-kunde relationen. Profilen stiller skarp på sælgernes styrker og udfordringer i samarbejdet med kunder, og hvordan sælgere tilpasser sin profil til kundernes købsprofil. Den kan samtidig bruges til at styrke samspillet salgstemaet imellem.
I får adgang til myeverythingdisc.com, som er et værktøj, hvor du kan gemme kunders profil og få klare og målrettede vejledninger til, hvordan du tilgår dine specifikke kunder i salgsmødet. 

Udbytte


Den gør det meget lettere at tilpasse egen adfærd til kundernes adfærd, og dermed øge hitraten. 
Målgruppe:
 • Sælgere, salgsledere, rådgivere og andre som arbejder med kunder og leverandører
Profilen er bygget op i 5 overordnede afsnit:
 • Kend dig selv - med fokus på egne styrker og udfordringer som sælger
 • Genkendelse af D, i, S og C købsstile, hvordan spotter jeg de forskellige kunder
 • Forstå dine kunder og hvad der driver de forskellige kundetyper
 • Tilpasning - tips til, hvordan du tilpasser din adfærd til D, i, S og C kunder
 • Kortlægning og planlægning af kundestrategier, herunder hvordan du "læser" kunderne

Everything DiSC Work of Leaders profil 


Everything DiSC Work of Leaders profil har fokus på ledelse en til mange. Profilen tager udgangspunkt i VAG-modellen (vision, alignment og gennemførelse) og bearbejder hver af de 3 ledelsesmæssige discipliner ud fra best-practice kontinua.

Udbytte


Den er super god til at sikre overblik over, hvad du skal gøre i de forskellige faser i din præsentation, for at sikre den mest effektive implementering af forandringer hos alle i organisationen. Med brug af input opnås stort ejerskab og lyst følelse hos alle.
Målgruppe:
 • Ledere, som ønsker at dygtiggøre sig i relationen en til mange, i mødeledelse og implementering af strategier og strategiske tiltag
Work of leaders er bygget op i 4 overordnede afsnit:
 • Kend dig selv - med fokus på egne styrker og udfordringer som leder
 • Vision - 6 best-practice på lederens styrker og udfordringer ift. visionselementet
 • Alignment - 6 best-practice på lederens styrker og udfordringer ift. alignment-elementet
 • Gennemførelse - 6 bedst-practice på lederens styrker og udfordringer ift. gennemførelse

 

Everything DiSC produktive konflikter 


Everything DiSC produktive konflikt profil giver teknikker, som kan øge medarbejdernes selvindsigt i konfliktadfærd. Frem for at fokusere på at løse konflikter er formålet, at afdække personlige reaktionsmønstre i konfliktsituationer.

Udbytte


Den er fantastisk til at forebygge konflikter med. Der skabes en selvindsigt til at se konflikter i et andet perspektiv. Der kigges indad på egen adfærd. Den er samtidig relevant, når konflikter skal løses. 
Målgruppe:
 • Alle
Den er bygget op i 4 overordnede afsnit:
 • Din DiSC stil i konflikter
 • Destruktive reaktionsmønstre
 • Automatiske tanker og disses påvirkning i konflikter
 • Valg af konstruktive reaktioner

Profilerne kan bruges på individ niveau eller med hele teams

Kontakt os for en uddybende dialog


Lad os høre om dine ønsker og behov. Så guider vi dig til den optimale løsning for dig/jer. 

 

 

 

Sammenligningsrapporter


Ved køb af flere profiler får I gratis adgang til  sammenligningsrapporter.
Sammenligningsrapporterne er på 10 sider og kan bruges internt til at lære mere om hinandens styrker og udfordringer ud fra DiSC profil besvarelserne. 
Det er altid sammenligning mellem 2 personer. De kan dannes på tværs af hele teamet. 

Elektronisk hjælpeværktøj til at tilpasse egen adfærd bedst muligt til andre stile


Med DiSC profilanalyser får du adgang til den elektroniske platform myeverythingdisc.com. Med adgangen får du mulighed for at sammenligne egen profil og adfærd med andre teammedlemmer, eller øvrige, der har en DiSC profil analyse. Du får en vejledning til, hvordan du kan tilpasse din adfærd, så den "rammer" den, du skal kommunikere med bedst muligt. 
Råd til hvordan du op- og nedtoner, så du matcher bedst muligt.